CMHF-sector Defensie

De Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) is een Centrale voor Overheidspersoneel.
De CMHF is opgedeeld in een aantal zelfstandige sectoren, gelijk aan de overlegsectoren binnen de overheid. Een van die sectoren is de CMHF-sector Defensie.

De CMHF-sector Defensie vertegenwoordigt de GOV|MHB, KVMO, KVNRO en de NOV in het Georganiseerd Overleg met de minister van Defensie.

De CMHF-sector Defensie kent hiervoor een Sectie Georganiseerd Overleg.
Binnen deze sectie werken de verschillende overlegvertegenwoordigers.

De CMHF-sector Defensie kent daarnaast een Sectie Juridische Ondersteuning

 

De CMHF-sector Defensie heeft een eigen bestuur en een eigen ledenraad (de Sectorraad), waarin alle verenigingen naar rato van het ledenaantal zijn vertegenwoordigd.

OrganisatieCMHFsectorDefensieGOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: