Algemeen

Hier treft u artikelen aan over algemene onderwerpen waar het Georganiseerd Overleg direct of indirect bij betrokken is of op andere wijze van belang kan zijn voor leden van de GOV|MHB.

 

 

De Sector Defensie CMHF heeft samen met de collega’s van het AC en ACOP een brief naar het…
Naar aanleiding van het arbeidsvoorwaarden-resultaat zijn er reacties binnengekomen bij de GOV|MHB en bij de aangesloten verenigingen, waaronder…
In een artikel van de Telegraaf van dinsdag 6 september breken verschillende vakbonden binnen de CMHF een lans…
De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 juli 2016 uitspraken gedaan in zaken over voormalige ambtenaren van…
Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat Defensie bij het toekennen van tegemoetkoming(en)…
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 29 oktober 2015 een uitspraak over het huurplafond uit de…
Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel zijn op 15 december jl. overeen gekomen dat de personeelsmaatregelen zoals beschreven…
Tijdens het Sector Overleg Defensie (SOD) van 3 december jl. zijn Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (Centrales) overeengekomen…
Omdat Defensie nog geen duidelijk kan verschaffen over een eventuele verlenging van het SBK2012 hebben de Samenwerkende Centrales…
Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat Defensie verboden onderscheid maakt op het…
Waar Defensie haar eigen aspirant-officieren een opleiding op wetenschappelijk niveau laat volgen, alvorens hen te benoemen tot officier,…
Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat n.a.v. een evaluatie van het bestaande beleid m.b.t.…
Per 1 februari 2015 is de Tijdelijke Voorziening bij intrekking van de VGB vanwege onvoldoende gegevens over de…
Defensiemedewerkers die lid zijn van de GOV|MHB en/of een andere vakbond binnen de sector Defensie komen, met terugwerkende…
In de loop van 2015 zal de inhouding van de VUT-equivalent van de salarisstrook van de militair verdwijnen.…
Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel zijn recentelijk overeengekomen de tijdelijke maatregel overwerkvergoeding, net als in 2013 en…
Half januari heeft het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) een OTK-Tankpeloton opgericht. Deze oprichting, een reorganisatie, heeft plaatsgevonden zonder dat…
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag 13 januari positief geoordeeld over het sectorplan van Defensie…

Overleg hervat

02 dec 2014
Vandaag is in het Sector Overleg Defensie nadrukkelijk stil gestaan bij het vertrouwen in het Georganiseerd Overleg. Aanleiding…
Vandaag hebben de Centrales van Overheidspersoneel (Centrales) in het Sector Overleg Defensie hun grote zorg uitgesproken over het…

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: