De minister wil of kan geen mandaat afgeven aan haar onderhandelaar om te starten met onderhandelen. Dit was…
Defensie biedt de mogelijkheid om via verzekeraar Loyalis een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), die voorheen bekend stond als IPAP (Invaliditeitspensioen…
Zoals bekend zijn er in het AV akkoord 2017-2018 belangrijke afspraken gemaakt over het toekomstige specifieke pensioenstelsel voor…
In december 2017 bent u geïnformeerd over het vervallen van de compensatie Algemene Nabestaanden Wet (ANW) in 2018.…
Op 8 december 2017 hebben Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (hierna centrales) overeenstemming bereikt over een nieuwe…
Tot grote teleurstelling van de GOV|MHB heeft Defensie vanaf het begin onterecht gecommuniceerd dat van het recht om…
De Sector Defensie CMHF heeft samen met de collega’s van het AC en ACOP een brief naar het…
Ernstig zieke (ex-)medewerkers moeten zich aanmelden bij ABP!   Van onze leden krijgen wij verontruste berichten over de…
GOV|MHB-leden vragen naar de samenhang van de nieuwe diensteinderegeling, d.w.z. een latere ontslagdatum, en een daardoor hoger pensioen.…
Vandaag, 24 november 2017, heeft de GOV|MHB in het Sector Overleg Defensie (SOD) de minister van Defensie op…

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: