Vanaf 1 mei 2018 vervalt de Anw-compensatie van het ABP. Vorige week gaven wij al aan dat Defensie…
Vanaf 1 mei 2018 vervalt de Anw-compensatie van het ABP. Vorige week gaven wij al aan dat Defensie…
Per 1 mei 2018 eindigt de Anw-compensatieregeling zoals die na 1 januari 2018 tot 1 mei 2018 als…
Op 10 april 2018 hebben de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) in de sector Defensie tijdens een vergadering…
Afgelopen vrijdag heeft Defensie op intranet het defensiepersoneel geïnformeerd dat het klaar is om met de bonden te…
Het is slechts een van de maatregelen uit de Defensienota 2018 maar voor veel defensiemedewerkers is het een…
De minister wil of kan geen mandaat afgeven aan haar onderhandelaar om te starten met onderhandelen. Dit was…
Defensie biedt de mogelijkheid om via verzekeraar Loyalis een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), die voorheen bekend stond als IPAP (Invaliditeitspensioen…
Zoals bekend zijn er in het AV akkoord 2017-2018 belangrijke afspraken gemaakt over het toekomstige specifieke pensioenstelsel voor…
In december 2017 bent u geïnformeerd over het vervallen van de compensatie Algemene Nabestaanden Wet (ANW) in 2018.…

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: